Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội:

Đóng góp cho xã thông qua kinh doanh. Tại Delys , chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể mang đến những tác động tích cực đến cộng đồng xã hội, đặc biệt là đối với  với trẻ em, tương lai của chúng ta. Là một trong những đối tác quan trọng của Quỹ đảm bảo quyền bình đẳng của cộng đồng, chúng tôi đã cố gắng để thúc đẩy và kêu gọi mọi người làm việc cùng nhau để nâng cao nhận thức và quan tâm đến sự phát triển của trẻ em Việt Nam, cũng như cải thiện điều kiện dinh dưỡng, thể chất và tinh thần của họ . Dưới đây là một số các hoạt động cộng đồng của công ty:

 

• Tài trợ chương trình “ Mùa xuân cho em 2015” và “ iStar 2014”
• Chương trình tình nguyện  để hỗ trợ trẻ em vùng cao 2012 – 2014
• Chuỗi sự kiện tại trường học trên khắp cả nước “ Cùng Monte cho sự phát triển của tương lai Việt Nam”